Evert Nijland

Het economische herstelpakket dat president Obama heeft goedgekeurd, heeft te maken met het scheppen van banen, maar omvat ook het afschaffen van belastingvoordelen voor bedrijven. In principe zou de overheid banen kunnen scheppen door zelf uit het bedrijfsleven te stappen. Op die manier kunnen ze hun winsten verhogen en hoeven ze die kosten niet door te berekenen aan de consumenten, zoals u en ik. Belastingvoordelen voor bedrijven wegnemen is ook heel nuttig omdat het bepaalde bedrijven kan helpen zich te herstellen van moeilijke economische tijden. Door de belastingvoordelen voor bedrijven af te schaffen, helpt de overheid zichzelf ook uit een slechte situatie. Als de vennootschapsbelasting van de staat op een hoger niveau zou worden gebracht, zou dit ook veel extra mogelijkheden bieden, niet alleen voor kleine bedrijven, maar ook voor grotere bedrijven en industrie├źn. Kleinere bedrijven zouden meer werknemers in dienst kunnen nemen, wat de economie zou helpen groeien, en zo de hogere belastingen waaraan we in de loop der jaren allemaal zo gewend zijn geraakt, terugbetalen. Daarnaast zouden grotere bedrijven ook meer goedbetaalde zakenmensen kunnen aantrekken, wat ook de vraag naar goederen en diensten zou doen toenemen, waardoor de werkgelegenheid in de staat zou toenemen. Over het geheel genomen zou dit leiden tot meer inkomen en werkgelegenheid in de staat. Door dit formulier 940 aan te nemen, heeft president Obama zijn kiezers laten zien dat hij bereid is alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat alle Amerikaanse burgers niet alleen door de staat worden geholpen, maar ook door de particuliere sector. Velen van ons vinden dat de inkomstenbelasting die we aan de federale overheid betalen, moet worden verhoogd om de economie te helpen stimuleren, en daarmee de kleine bedrijven die de ruggengraat van de gemeenschap vormen, maar ook de kleine bedrijven die banen verschaffen aan alle Amerikanen. Door de formulieren aan te nemen heeft president Obama zijn kiezers laten zien dat hij bereid is te doen wat in zijn vermogen ligt om Amerika weer op de rails te krijgen, en hij heeft ons laten zien hoe zijn regering de geschatte belastingen die we nu moeten betalen, gaat verlagen.